برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ترم دوم پرستاری

برنامه کارآموزی ترم 2 کارشناسی پرستاری (نیمسال دوم 98-97)

صفحات/ برنامه کارآموزی ترم 2 کارشناسی پرستاری (نیمسال دوم 98-97)

                           
      برنامه کارآموزی ترم 2 کارشناسی پرستاری (نیمسال دوم 98-97)
شنبه 13 بهمن 1397
برنامه امتحانی ترم 2 کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 98-97)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم 2 کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 98-97)

                           
      برنامه امتحانی ترم 2 کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 98-97)
يکشنبه 16 دي 1397
برنامه کلاسی ترم دوم کارشناسی پرستاری (نیمسال دوم 98-97)

صفحات/ برنامه کلاسی ترم دوم کارشناسی پرستاری (نیمسال دوم 98-97)

                           
      برنامه کلاسی ترم دوم کارشناسی پرستاری (نیمسال دوم 98-97)
يکشنبه 16 اسفند 1394
برنامه امتحانی ترم 2 پرستاری (نیمسال دوم 97-96)

صفحات/ برنامه امتحانی ترم 2 پرستاری (نیمسال دوم 97-96)

                           
      برنامه امتحانی ترم 2 پرستاری (نیمسال دوم 97-96)
دوشنبه 13 تير 1390