برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جلسه کمیته مشورتی

برگزاری جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

مطالب/ برگزاری جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

                           
      برگزاری جلسه کمیته مشورتی دانشجویی جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با حضور معاون محترم آموزشی و مسئول محترم دفتر توسعه و دانشجویان محترم عضو کمیته در تاریخ 18 اسفند 97 برگزار شد. در این جلسه ابتدا ...
يکشنبه 19 اسفند 1397
اولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در مورخه 11 مهر 97 تشکیل شد.

مطالب/ اولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در مورخه 11 مهر 97 تشکیل شد.

                           
      اولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در مورخه 11 مهر 97 تشکیل شد. این جلسه با حضور مسئول محترم دفتر توسعه و اعضای محترم کمیته مشورتی دانشجویی تشکیل گردید. در این جلسه جزئیات  آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی توسط مسئول محترم دفتر توسعه مطرح و با حضور اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برنامه ریزی ...
شنبه 14 مهر 1397