برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رویکرد شناختی رفتاری

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی (شنبه 19 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی (شنبه 19 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی (شنبه 19 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده زنان باردار با سابقه ناباروری اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
شنبه 19 بهمن 1398
نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

مطالب/ نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

                           
      نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98 بدینوسیله نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/09/10 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 9 آذر 1398
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

مطالب/ هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

                           
      هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 22 مهر 97، هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.
چهارشنبه 18 مهر 1397
یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

مطالب/ یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

                           
      یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 15 مهر 97، یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.
شنبه 14 مهر 1397