برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با طراحی ابزار

جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (سه شنبه ، 20 آذر 97)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (سه شنبه ، 20 آذر 97)

                           
      جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (سه شنبه ، 20 آذر 97) جلسه پیش دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی، دانشجوی دکترای رشته آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روان­سنجی ابزار"محیط امن در بخش­های روانپزشکی» روز سه شنبه راس ساعت 12:30 در سالن ...
يکشنبه 18 آذر 1397
جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه خانم مریم وحیدی

مطالب/ جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه خانم مریم وحیدی

                           
      جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم پایاننامه خانم مریم وحیدی بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم از مراحل پیشرفت کار پایان نامه خانم مریم وحیدی دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری این دانشکده تحت عنوان «طراحی و روان­سنجی ابزار"محیط امن در بخش­های روانپزشکی"»  روز  ...
شنبه 5 آبان 1397