برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آقای جعفر کندری

برگزاری کنفرانس علمی محوریت مراقبت در بیمار سالمند با شکستگی اینتر تروکانتر فمور

مطالب/ برگزاری کنفرانس علمی محوریت مراقبت در بیمار سالمند با شکستگی اینتر تروکانتر فمور

                           
      برگزاری کنفرانس علمی محوریت مراقبت در بیمار سالمند با شکستگی اینتر تروکانتر فمور کنفرانس علمی مشترک دانشجویی با موضوع: "محوریت مراقبت در بیمار سالمند با شکستگی اینتر تروکانتر فمور" در تاریخ 5 آبان 97 در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی شهدا برگزار شد. این کنفرانس مشترک ...
دوشنبه 7 آبان 1397