برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رژیم درمانی بیماران

نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

مطالب/ نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

                           
      نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 19 شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/8/13 در سالن کنفرانس بعد از شورای محترم تحصیلات تکمیلی تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.
پنجشنبه 10 آبان 1397