برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ناهید دهقان نیری

جلسه دفاع از پرساله دکترای آقای امین سهیلی (چهارشنبه 8 اسفند 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پرساله دکترای آقای امین سهیلی (چهارشنبه 8 اسفند 97)

                           
      جلسه دفاع از پرساله دکترای آقای امین سهیلی (چهارشنبه 8 اسفند 97) جلسه دفاع از رساله دکترای آقای امین سهیلی، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «فرهنگ انتظار کشیدن در بخش اورژانس: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز» روز چهارشنبه مورخه 8 اسفند 97 در سالن کنفرانس ...
يکشنبه 5 اسفند 1397
جلسه دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

مطالب/ جلسه دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری

                           
      جلسه دفاع پایاننامه سرکار خانم مهناز جبرئیلی، دانشجوی مقطع دکترای پرستاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم مهناز جبرئیلی دانشجوی رشته آموزش پرستاری تحت عنوان "فرهنگ بخش نوزادان در مراقبت مشارکتی مادران نوزادان بستری: یک مطالعه قوم نگاری متمرکز» ...
يکشنبه 27 آبان 1397