برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کاهش حجم نمونه

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/28 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
يکشنبه 28 مهر 1398
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله یازدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/07 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 6 مهر 1398
هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

مطالب/ هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

                           
      هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 17 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/9/11 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم میرساند ...
يکشنبه 11 آذر 1397