برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم فریبا مجتهد

اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه ژورنال کلاب

مطالب/ اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه ژورنال کلاب

                           
      اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه ژورنال کلاب بدینوسیله از اعضای محترم هیات علمی دانشکده و  دانشجویان محترم دکتری دعوت میگردد در اولین کارگاه برگزاری ژورنال کلاب که توسط استادان محترم درگیر در طرح اتندینگ پرستاری، که در روز پنجشنبه 97/11/11 از ساعت 9 لغایت 12:30 در سالن ...
دوشنبه 8 بهمن 1397
اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه گراند راند

مطالب/ اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه گراند راند

                           
      اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه گراند راند بدینوسیله از اعضای محترم هیات علمی دانشکده و دانشجویان محترم دکتری دعوت می گردد در اولین کارگاه گراند راند که توسط استادان محترم درگیر در طرح اتندینگ، در روز سه شنبه 97/11/9 که از ساعت 9 لغایت 12:30 در سالن کنفرانس جدید برگزار خواهد شد، حضور به ...
دوشنبه 8 بهمن 1397
اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون

مطالب/ اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون

                           
      اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون بدینوسیله از اعضای محترم هیات علمی و آموزشی و دانشجویان محترم دکتری دانشکده دعوت می گردد در اولین کارگاه  تحلیل آزمون که توسط استاد محترم دانشکده سرکار خانم دکتر لیلا ولی زاده ارائه و در روز پنجشنبه 20 دیماه 97 ....
چهارشنبه 19 دي 1397
اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون

مطالب/ اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون

                           
      اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون بدینوسیله از اعضای محترم هیات علمی و آموزشی و دانشجویان محترم دکتری دانشکده دعوت می گردد در اولین کارگاه  تحلیل آزمون که توسط استاد محترم دانشکده سرکار خانم دکتر لیلا ولی زاده ارائه و در روز پنجشنبه 20 دیماه 97 ....
چهارشنبه 19 دي 1397
اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون

مطالب/ اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون

                           
      اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه تحلیل آزمون بدینوسیله از اعضای محترم هیات علمی و آموزشی و دانشجویان محترم دکتری دعوت می گردد در اولین کارگاه تحلیل آزمون که در مورخه 20 دیماه 97 توسط استاد محترم دانشکده سرکار خانم دکتر لیلا ولی زاده ارائه خواهد شد ...
چهارشنبه 28 آذر 1397
اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه آشنایی با سیستم سما

مطالب/ اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه آشنایی با سیستم سما

                           
      اطلاعیه برگزاری اولین کارگاه آشنایی با سیستم سما بدینوسیله از اعضای محترم هیات علمی و آموزشی دانشکده دعوت می گردد در اولین کارگاه آشنایی با سیستم سما در خصوص برنامه های ارتقاء، ترفیع پایه، واحدهای درسی اساتید، حضور و غیاب و نمرات دانشجویان و مسائل مرتبط که توسط مدرس محترم معاونت آموزشی دانشگاه جناب ...
سه شنبه 27 آذر 1397