برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هموگلبین گلیکوزیله

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیرین آزادی (پنجشنبه 13 دی 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیرین آزادی (پنجشنبه 13 دی 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیرین آزادی (پنجشنبه 13 دی 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیرین آزادی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی ارتباط عملکرد شناختی، خودکارآمدی و سطح فعالیت فیزیکی روزانه با هموگلبین گلیکوزیله و مقایسه آن ها بین دو گروه با کنترل مناسب و نامناسب بیماری دیابت نوع دو» ...
شنبه 8 دي 1397