برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با طراحی و روان­سنجی

جلسه دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (پنجشنبه، 27 دی 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (پنجشنبه، 27 دی 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی (پنجشنبه، 27 دی 97) جلسه دفاع از پایاننامه دکترای خانم مریم وحیدی، دانشجوی دکترای رشته آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روان­سنجی ابزار"محیط امن در بخش­های روانپزشکی"» ...
شنبه 15 دي 1397