برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ژورنال کلابهای محتوایی

کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با روش برگزاری ژورنال کلاب" برگزار گردید

مطالب/ کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با روش برگزاری ژورنال کلاب" برگزار گردید

                           
      کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با روش برگزاری ژورنال کلاب" برگزار گردید مورخه 11 بهمن 97 کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی با روش برگزاری ژورنال کلاب" در دانشکده برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا رئیس محترم دانشکده، جناب آقای دکتر زمانزاده در مورد توسعه نقش های اتندینگ و ترویج عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد ...
پنجشنبه 18 بهمن 1397