برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر کبری حمدی

چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

صفحات/ چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

                           
      چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی
دوشنبه 13 آبان 1398
چکیده انگلیسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

صفحات/ چکیده انگلیسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

                           
      چکیده انگلیسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی
دوشنبه 13 آبان 1398
چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

صفحات/ چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

                           
      چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی
دوشنبه 13 آبان 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی (یکشنبه 3 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی (یکشنبه 3 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی (یکشنبه 3 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسۀ سطح سرمی سلنیوم و فعالیّت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در زنان بارورِ سالم با زنان نابارورِ مبتلا به عدم کفایت زودرس تخمدان: یک مطالعۀ مورد-شاهدی» ...
شنبه 2 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسه تاثیر عصاره میوه خرنوب و ویتامین E بر پارامترهای مایع منی در مردان نابارور بدون علت: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سو کور» ...
يکشنبه 30 دي 1397