برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دفاع پریا امیری

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا امیری (چهارشنبه 15 اسفند 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا امیری (چهارشنبه 15 اسفند 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا امیری (چهارشنبه 15 اسفند 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریا امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر تکنیک های حواس‌پرتی بر درد و استرس زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی» ...
سه شنبه 14 اسفند 1397