برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با میزان مشارکت دانشجویان

برگزاری جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

مطالب/ برگزاری جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

                           
      برگزاری جلسه کمیته مشورتی دانشجویی جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با حضور معاون محترم آموزشی و مسئول محترم دفتر توسعه و دانشجویان محترم عضو کمیته در تاریخ 18 اسفند 97 برگزار شد. در این جلسه ابتدا ...
يکشنبه 19 اسفند 1397