برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمار سوختگی

برگزاری سومین گرند راند پرستاری با موضوع مراقبت از بیمار سوختگی با برق ولتاژ قوی در بیمارستان سینا

مطالب/ برگزاری سومین گرند راند پرستاری با موضوع مراقبت از بیمار سوختگی با برق ولتاژ قوی در بیمارستان سینا

                           
      برگزاری سومین گرند راند پرستاری با موضوع مراقبت از بیمار سوختگی با برق ولتاژ قوی در بیمارستان سینا به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در راستای طرح اتندینگ پرستاری، سومین گرند راند پرستاری با موضوع مراقبت از بیمار سوختگی با برق ولتاژ قوی در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی سینا راس ساعت ...
يکشنبه 26 اسفند 1397