برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه پرستاری شبستر

جلسه مورخه 31 فروردین 98 شورای آموزشی دانشکده

مطالب/ جلسه مورخه 31 فروردین 98 شورای آموزشی دانشکده

                           
      جلسه مورخه 31 فروردین 98 شورای آموزشی دانشکده بدینوسیله دستورجلسه روز شنبه مورخه 31 فروردین 98 شورای آموزشی دانشکده را که در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398