برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اضطراب دانش آموزان

ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

مطالب/ ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

                           
      ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98 بدینوسیله ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/03/19 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
يکشنبه 19 خرداد 1398
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله پنجمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/03/05 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
پنجشنبه 2 خرداد 1398
پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

مطالب/ پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

                           
      پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98 بدینوسیله پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/03/05 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
چهارشنبه 1 خرداد 1398