برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم سمانه دولتخواه

برگزاری نشست ماهانه هسته دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین دانشکده

مطالب/ برگزاری نشست ماهانه هسته دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین دانشکده

                           
      برگزاری نشست ماهانه هسته دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با مسئولین دانشکده به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی؛ نشست ماهانه دانشجویان استعداد درخشان دانشکده پرستاری و مامایی با اعضای هسته استعدادهای درخشان و مسئولین محترم دانشکده در ساعت 12:30 مورخ 26 اردیبهشت 98 در محل سالن کنفرانس جدید برگزار گردید. در شروع جلسه ...
پنجشنبه 2 خرداد 1398