برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با قربانعلی تاری نژاد

جلسه دفاع از پایاننامه آقای قربانعلی تاری نژاد (پنجشنبه 23 خرداد 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای قربانعلی تاری نژاد (پنجشنبه 23 خرداد 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای قربانعلی تاری نژاد (پنجشنبه 23 خرداد 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای قربانعلی تاری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی ارتباط عملکرد با آگاهی و خودکارآمدی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد احیای قلبی ریوی در سال 1396» ...
دوشنبه 20 خرداد 1398