برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سیزدهمین جشنواره مطهری

اطلاع رسانی سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 3 به صورت پمفلت

مطالب/ اطلاع رسانی سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 3 به صورت پمفلت

                           
      اطلاع رسانی سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 3 به صورت پمفلت پمفلت مربوط به تدوین و آماده سازی فرآیندهای آموزشی در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور مشارکت فعال همکاران دانشکده قابل دریافت می باشد.
چهارشنبه 2 مرداد 1398