برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با درمان زخم فشاری

برگزاری کارگاه یک روزه مراقبت از پوست، پیشگیری و مدیریت زخم های فشاری

مطالب/ برگزاری کارگاه یک روزه مراقبت از پوست، پیشگیری و مدیریت زخم های فشاری

                           
      برگزاری کارگاه یک روزه مراقبت از پوست، پیشگیری و مدیریت زخم های فشاری کارگاه یک روزه مراقبت از پوست، پیشگیری و مدیریت زخم های فشاری با امتیاز اموزش مداوم در تاریخ 25 خرداد 98 با شرکت جمعی از پرستاران و کارشناسان زخم در دانشکده پرستاری و مامایی برگذار گردید.
چهارشنبه 29 خرداد 1398