برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نجات یافتگان سرطان

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو (شنبه 4 آبان 98)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو (شنبه 4 آبان 98)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو (شنبه 4 آبان 98) جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روانسنجی ابزار نیازهای خودمراقبتی نوجوانان نجات یافته از سرطان برای جمعیت ایران» ...
پنجشنبه 2 آبان 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98)

مطالب/ جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98)

                           
      جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98) بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه خانم معصومه اکبربگلو دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روانسنجی ابزار نیازهای خودمراقبتی نوجوانان نجات یافته از سرطان برای جمعیت ایران» ...
يکشنبه 2 تير 1398