برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معصومه اکبر بگلو

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 28 آبان 98)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 28 آبان 98)

                           
      جلسه دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 28 آبان 98) جلسه دفاع از رساله دکترای خانم معصومه اکبربگلو، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روانسنجی ابزار نیازهای خودمراقبتی نوجوانان نجات یافته از سرطان برای جمعیت ایران» ...
پنجشنبه 23 آبان 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98)

مطالب/ جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98)

                           
      جلسه ارائه گزارش شش ماهه پایاننامه خانم معصومه اکبربگلو (سه شنبه 4 تیر 98) بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایان نامه خانم معصومه اکبربگلو دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش پرستاری تحت عنوان «طراحی و روانسنجی ابزار نیازهای خودمراقبتی نوجوانان نجات یافته از سرطان برای جمعیت ایران» ...
يکشنبه 2 تير 1398