برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پایان اعتبار مجله

اعلام پایان اعتبار مجله

مطالب/ اعلام پایان اعتبار مجله

                           
      اعلام پایان اعتبار مجله بر اساس مستندات ارائه شده در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس اینترنتی http://blacklist.research.ac.ir/index.php مجله به نام Journal of Research in Medical and Dental Science از مورخه 2019/09/01 در لیست مجلات نامعتبر قرار خواهد گرفت.
چهارشنبه 5 تير 1398