برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ایستگاه روان پرستاری

برگزاری آزمون فینال دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی 93

مطالب/ برگزاری آزمون فینال دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی 93

                           
      برگزاری آزمون فینال دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی 93 بر اساس اعلام سرکار خانم فضا ویرانی (مسئول برگزاری آزمون های فینال و پیش کارورزی) آزمون فینال دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی سال 93 در 7 ایستگاه شامل روان پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری بهداشت، فرآیند پرستاری و مهارت های پروسیجرهای ...
يکشنبه 9 تير 1398