برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تحریک چند حسی

دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

مطالب/ دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

                           
      دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98 بدینوسیله دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/06/24 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند
چهارشنبه 20 شهريور 1398
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله نهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/05/20 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
سه شنبه 15 مرداد 1398
یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

مطالب/ یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

                           
      یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98 بدینوسیله یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/05/20 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند
سه شنبه 15 مرداد 1398