برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آزمونهای تحلیل شده

برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت بر آزمون در سال 98

مطالب/ برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت بر آزمون در سال 98

                           
      برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت بر آزمون در سال 98 اولین جلسه کمیته نظارت بر آزمون در سال 98 تشکیل شد. در این جلسه نمونه های از آزمونهای تحلیل شده مورد بررسی قرار گرفت و طبق گزارش مسئول محترم دفتر توسعه اغلب آزمونهای برگزار شده از سطح دشواری و تمییز مناسبی برخوردار بودند. با توجه ...
چهارشنبه 30 مرداد 1398