برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معصومه میرزائی

برگزاری برنامه آموزش مداوم پرستاری در سوختگی 2 (اورژانس های سوختگی)  

مطالب/ برگزاری برنامه آموزش مداوم پرستاری در سوختگی 2 (اورژانس های سوختگی)  

                           
      برگزاری برنامه آموزش مداوم پرستاری در سوختگی 2 (اورژانس های سوختگی)   برنامه بازآموزی پرستاری در سوختگی 2 (اورژانس های سوختگی) با سخنرانی دکتر مژگان لطفی (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامائی تبریز) بعنوان دبیر علمی برنامه و  با سخنرانی خانم جلیلی (مسئول بهبود کیفیت بیمارستان سینا)، معصومه میرزائی (سرپرستار ICU اورژانس)، خانم عزیز ...
شنبه 2 شهريور 1398