برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اثر کرم واژینال

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری (پنجشنبه 14 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری (پنجشنبه 14 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری (پنجشنبه 14 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم صفری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسه اثر کرم واژینال عصاره شنبلیله با کرم واژینال استروژن کونژوگه بر روی واژینیت آتروفیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سو کور» ...
سه شنبه 12 شهريور 1398