برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با وضعیت خواب زنان

جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه خوش ظاهر (دوشنبه 25 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه خوش ظاهر (دوشنبه 25 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه خوش ظاهر (دوشنبه 25 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه خوش ظاهر، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «وضعیت خواب و ارتباط آن با افسردگی تا یک سال پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تبریز، 1396» ...
يکشنبه 24 شهريور 1398