برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تکنیک ذهن آگاهی

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شهلا برزگر مولان (شنبه 6 مهر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم شهلا برزگر مولان (شنبه 6 مهر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم شهلا برزگر مولان (شنبه 6 مهر 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم شهلا برزگر مولان، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره مبتنی بر تکنیک ذهن آگاهی(Mindfulness)  بر اضطراب، استرس و افسردگی در دوره پری ناتال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
يکشنبه 24 شهريور 1398