برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با موشهای صحرایی یائسه

جلسه دفاع از پایاننامه خانم سپیده ششپری (چهارشنبه 27 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم سپیده ششپری (چهارشنبه 27 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم سپیده ششپری (چهارشنبه 27 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم سپیده ششپری، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر تزریق داخل تخمدانی سلول های +Ckit مشتق از مغز استخوان در بازتوانی تخمدان موش های صحرایی یائسه» ...
يکشنبه 24 شهريور 1398