برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برنامه توانمندسازی بیماران

جلسه دفاع از پایاننامه آقای هادی اژدری (پنجشنبه 28 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای هادی اژدری (پنجشنبه 28 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای هادی اژدری (پنجشنبه 28 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای هادی اژدری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مقایسه تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی با و بدون تله نرسینگ برخودکارآمدی، کیفیت زندگی و شاخص هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع II: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور» ...
دوشنبه 25 شهريور 1398