برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر عیسی محمدی

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98) جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تدوین و اجرای دستورالعمل حمایتی برای بهبود تجارب زایمان در زنان نخست زا در بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...
يکشنبه 28 مهر 1398
جلسه دفاع از رساله دکترای آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 3 مهر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله دکترای آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 3 مهر 98)

                           
      جلسه دفاع از رساله دکترای آقای عباس داداش زاده (چهارشنبه 3 مهر 98) جلسه دفاع از رساله دکترای آقای عباس داداش زاده، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری تحت عنوان «تبیین فرآیند سازگاری پرستاران در اورژانس پیش بیمارستانی: مطالعه تئوری زمینه ای» ...
چهارشنبه 27 شهريور 1398