برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با محمد ادیب­ پور

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین اژراک (شنبه 6 مهر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین اژراک (شنبه 6 مهر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین اژراک (شنبه 6 مهر 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم پروین اژراک، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «شیوع واژینیت کاندیدایی و ارتباط آن با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان 15-49 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان بوکان- 1397: یک مطالعه مقطعی» ...
چهارشنبه 3 مهر 1398