برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کیفیت زندگی نوجوانان

جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا فرجی (یکشنبه 7 مهر 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا فرجی (یکشنبه 7 مهر 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا فرجی (یکشنبه 7 مهر 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم شیوا فرجی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «مقایسه تاثیر آموزش مجازی مبتنی بر تلگرام و آموزش حضوری بر کنترل بیماری و کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به آسم شدید و متوسط: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار» ...
يکشنبه 7 مهر 1398