برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دلیریوم عمل قلب

اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب "پروتکل پرستاری در ارتباط با دلیریوم بعد از عمل قلب"

مطالب/ اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب "پروتکل پرستاری در ارتباط با دلیریوم بعد از عمل قلب"

                           
      اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب "پروتکل پرستاری در ارتباط با دلیریوم بعد از عمل قلب" به استحضار می رساند جلسه ژورنال کلاب اتندینگ پرستاری به شرح مقالات پیوست با مشارکت گروه روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز با عنوان "پروتکل پرستاری در ارتباط با دلیریوم بعد از عمل قلب" در مورخه ...
سه شنبه 9 مهر 1398