برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فرآیند مدیریت درد

بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله دستورجلسه بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/12/11 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 10 اسفند 1398
چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

مطالب/ چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

                           
      چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98 بدینوسیله چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/14 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند
پنجشنبه 11 مهر 1398