برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستانهای دانشگاهی تبریز

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

مطالب/ جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98)

                           
      جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (دوشنبه 29 مهر 98) جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تدوین و اجرای دستورالعمل حمایتی برای بهبود تجارب زایمان در زنان نخست زا در بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...
يکشنبه 28 مهر 1398