برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با زمانبندی سامانه انتقال

اطلاعیه برنامه زمان بندی فعالیت سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

مطالب/ اطلاعیه برنامه زمان بندی فعالیت سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

                           
      اطلاعیه برنامه زمان بندی فعالیت سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس اعلام سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت نیمسال دوم 99-98 بر اساس جدول مشورحه ذیل فعال خواهد گردید.
دوشنبه 13 آبان 1398