برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اداره مشاوره

برگزاری آزمون پایش سلامت روان (GHQ)

مطالب/ برگزاری آزمون پایش سلامت روان (GHQ)

                           
      برگزاری آزمون پایش سلامت روان (GHQ) آزمون پایش سلامت روان (GHQ) روز شنبه مورخه 12 اسفند 96 با همکاری آموزش محترم دانشکده پرستاری و مامایی و اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی و مشاور دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.
سه شنبه 15 اسفند 1396