برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آسپیراسیون جسم خارجی

جلسه دفاع از پایاننامه آقای احمد شمسی (چهارشنبه 4 دی 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای احمد شمسی (چهارشنبه 4 دی 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای احمد شمسی (چهارشنبه 4 دی 98) جلسه دفاع از پایاننامه آقای احمد شمسی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی عوامل زمینه ساز ورود، بلع و آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان زیر 5 سال در مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر تبریز در سال 98-1397» ...
يکشنبه 1 دي 1398