برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همکاری بین حرفه

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز رضایی (چهارشنبه 18 دی ماه 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز رضایی (چهارشنبه 18 دی ماه 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز رضایی (چهارشنبه 18 دی ماه 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «درک پرسنل شاغل در بخش اورژانس از همکاری بین حرفه ای و ارتباط آن با نگرش به کار تیمی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397» ...
دوشنبه 16 دي 1398