برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر نادر مهدوی

جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی (شنبه 19 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی (شنبه 19 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی (شنبه 19 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم طاهره جوادی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «شادکامی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز در سال» ...
چهارشنبه 16 بهمن 1398