برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر صمد غفاری

جلسه دفاع از پایاننامه آقای علی پازر (سه شنبه 21 اسفند 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای علی پازر (سه شنبه 21 اسفند 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای علی پازر (سه شنبه 21 اسفند 97) جلسه دفاع از پایاننامه آقای علی پازر، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثير پيگيري از طريق سيستم پيام کوتاه بر درک بيماري و تبعيت از رژيم دارويي در بيماران تحت آنژيوپلاستي عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز سال 1394: يک مطالعه کارآزمايي باليني» ...
دوشنبه 20 اسفند 1397