برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شیرین حسن پور

دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

مطالب/ دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

                           
      دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98 بدینوسیله دومین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/02/08 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...
شنبه 7 ارديبهشت 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده (پنجشنبه، 22 شهریور 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا پرنده، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر پیامک آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده یک سو کور» ...
سه شنبه 20 شهريور 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی (پنجشنبه، مورخه 28 آبان 94)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی (پنجشنبه، مورخه 28 آبان 94)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی (پنجشنبه، مورخه 28 آبان 94) جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه فتح الهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
پنجشنبه 28 آبان 1394
جلسه دفاع از پایاننامه خانم صدیقه سلطانپور (چهارشنبه، مورخه 6 آبان 94)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم صدیقه سلطانپور (چهارشنبه، مورخه 6 آبان 94)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم صدیقه سلطانپور (چهارشنبه، مورخه 6 آبان 94) جلسه دفاع از پایاننامه خانم صدیقه سلطانپور، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
دوشنبه 27 مهر 1394
کتاب زایمان طول کشیده و متوقف شده

صفحات/ کتاب زایمان طول کشیده و متوقف شده

                           
      کتاب زایمان طول کشیده و متوقف شده
سه شنبه 25 تير 1392