برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکترا

جلسه پیش دفاع  پایاننامه آقای محمد ارشدی (دو شنبه 19 مرداد 94)

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایاننامه آقای محمد ارشدی (دو شنبه 19 مرداد 94)

                           
      جلسه پیش دفاع  پایاننامه آقای محمد ارشدی (دو شنبه 19 مرداد 94) جلسه پیش دفاع پایاننامه آقای محمد ارشدی، دانشجوی دکترای پرستاری
دوشنبه 19 مرداد 1394
جلسه دفاع از پایاننامه آقای فریبرز روشنگر (سه شنبه 23 تیر 94)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای فریبرز روشنگر (سه شنبه 23 تیر 94)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای فریبرز روشنگر (سه شنبه 23 تیر 94) جلسه دفاع از پایاننامه آقای فریبرز روشنگر، دانشجوی دکترای پرستاری
يکشنبه 14 تير 1394
جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه شوهانی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه شوهانی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه شوهانی جلسه دفاع از پایاننامه خانم معصومه شوهانی، دانشجوی دکترای پرستاری
دوشنبه 18 اسفند 1393
جلسه پیش دفاع پایاننامه دکترای سرکار خانم معصومه شوهانی

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایاننامه دکترای سرکار خانم معصومه شوهانی

                           
      جلسه پیش دفاع پایاننامه دکترای سرکار خانم معصومه شوهانی جلسه پیش دفاع از پایاننامه سرکار خانم معصومه شوهانی، دانشجوی دکترای پرستاری ...
دوشنبه 11 اسفند 1393
جلسه دفاع از پایاننامه آقای محمدحسن صاحبی حق

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای محمدحسن صاحبی حق

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای محمدحسن صاحبی حق جلسه دفاع از پایاننامه جناب آقای محمدحسن صاحبی حق، دانشجوی دکترای پرستاری ...
چهارشنبه 26 آذر 1393
برنامه درسی دانشکده (سال تحصیلی 94-1393)

صفحات/ برنامه درسی دانشکده (سال تحصیلی 94-1393)

                           
      برنامه درسی دانشکده (سال تحصیلی 94-1393)
شنبه 1 آذر 1393
برنامه درسی تحصیلات تکمیلی دانشکده

صفحات/ برنامه درسی تحصیلات تکمیلی دانشکده

                           
      برنامه درسی تحصیلات تکمیلی دانشکده برنامه درسی مقاطع دکترا و ارشد دانشکده در سال تحصیلی 94-1393
شنبه 1 آذر 1393
آمار و اطلاعات دانشجویان دکترای دانشکده

صفحات/ آمار و اطلاعات دانشجویان دکترای دانشکده

                           
      آمار و اطلاعات دانشجویان دکترای دانشکده
جمعه 30 آبان 1393
آرایش دروس و ترم بندی مقاطع تحصیلات تکمیلی

صفحات/ آرایش دروس و ترم بندی مقاطع تحصیلات تکمیلی

                           
      آرایش دروس و ترم بندی مقاطع تحصیلات تکمیلی
شنبه 17 آبان 1393
پرونده دروس (آرایش/کوریکولوم/طرح درس)

صفحات/ پرونده دروس (آرایش/کوریکولوم/طرح درس)

                           
      پرونده دروس (آرایش/کوریکولوم/طرح درس)
پنجشنبه 21 شهريور 1392