برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

کارگاه مطالعات کیفی و کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

مطالب/ کارگاه مطالعات کیفی و کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

                           
      کارگاه مطالعات کیفی و کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، کارگاه مطالعات کیفی و کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA را در طبقه دوم دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار خواهد کرد.
چهارشنبه 28 بهمن 1394
فرآیندهای مرتبط با دفتر توسعه آموزش پزشکی

صفحات/ فرآیندهای مرتبط با دفتر توسعه آموزش پزشکی

                           
      فرآیندهای مرتبط با دفتر توسعه آموزش پزشکی
شنبه 17 مرداد 1394