برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر صومی

انتصاب جناب آقای دکتر روشنگر بعنوان معاون آموزشی دانشکده

مطالب/ انتصاب جناب آقای دکتر روشنگر بعنوان معاون آموزشی دانشکده

                           
      انتصاب جناب آقای دکتر روشنگر بعنوان معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر صومی، ریاست محترم دانشگاه طی حکمی، جناب آقای دکتر روشنگر، عضو هیأت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی را بعنوان معاون آموزشی جدید دانشکده منصوب کردند.
دوشنبه 11 مرداد 1395